Lus

Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige patedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker; hovedlus, kropslus og fladlus.

Hovedlus er den mest udbredte art herhjemme. Der er dog en række forholdsregler, du kan tage, så du hurtigt kan få bugt med lusene og lettere undgå at du og dit barn får lus igen og igen.

Hovedlus lever helt nede ved hovedbunden. Her er optimale betingelser, nemlig varme – ca. 30 grader, høj luftfugtighed og let adgang til at suge blod. det har ingen betydning, om håret er rent eller snavset.

Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Det er sjældent, at lus bevæger sig længere ud i håret. Falder en lus ud af håret, dør den hurtigt.

Det er især børn i alderen 3-10 år, der får lus, men både børn og voksne i alle aldre kan få lus. Langhårede børn har oftere lus end korthårede. Hårlængden skal være kortere end en halv centimeter., hvis man vil være sikker på ikke at få lus.

Et luseliv

Voksne hovedlus er mellem to og tre millimeter, men som nyudklækkede kan de være mindre end en halv millimeter. De kan variere i farve fra gennemsigtige til, gråhvide til mere mørke. Variationen skyldes blandt andet, at de bliver mørkere, når de lige har suget blod.

Hunlusen er 9-12 dage gammel, når den første gang parrer sig og lægger æg. Den voksne lus lever i cirka 3 uger, og hunlusen lægger i den periode fem-otte luseæg om dagen. Et luseæg er cirka 0,8 millimeter langt og sidder på en `stilk`, der er kittet godt fast på et hårstrå. Det sidder helt nede ved hårbunden og er hvidgult. Seks-ni dage efter at ægget er lagt, udklækkes en ny lus, hvorefter det tomme æg vokser ud med hårstrået.

Farven på det klækkede æg er mere hvis end på et nylagt æg, og faconen er fladere. Er ægget mørkt, indeholder det et dødt lusefoster. Det kan være svært at se forskel på levende og døde æg, men der er stor sandsynlighed for, at ægget er klækket eller dødt, hvis det sidder mere end en centimeter fra hovedbunden.

Den nyudklækkede lus vil straks begynde at suge blod, da den ikke overlever, hvis den ikke i løbet af få timer får mulighed for at suge blod. Når en lus suger blod, spytter den et stof ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Dette kan hos nogle mennesker give kløe og irritation i hovedbunden, da der udvikles en allergisk reaktion.

Hyppig smitte eller mange lus kan give sår i hovedbunden, hvis man kradser sig meget. Hvis der er sår og infektion bør lægen kontaktes.

Smitte

Tæt kontakt mellem mennesker, anses for at være årsag til langt de fleste tilfælde af lus. Lus forlader ikke frivilligt et hoved, medmindre de har mulighed for at kravle over til et andet hoved. Lus overlever ikke længe hvis de kommer væk fra hovedbunden.

Del ikke børste eller kam i familien, hvis I har lus. Kamme og børster skal vaskes grundigt efter brug. Det er ikke nødvendigt at behandle sengetøj eller bamser. Risikoen for smitte herfra er meget lille.

Undersøg regelmæssigt, gerne en gang om ugen, dit barn for lus. Kommer der besked fra skolen, institutionen eller legekammeraters forældre om, at der er lus i den nærmeste omgangskreds, er det vigtigt, at du undersøger barnet.

Finder du lus hos barnet, skal resten af familien også undersøges. Det er vigtigt du fortæller andre, der er i kontakt med familien, at du har fundet lus hos dit barn. Det er ikke flovt at få lus, men det er flovt ikke at gøre noget ved det.

Behandling med lusemidler

Der findes forskellige lusemidler til at bekæmpe lus med. Et middel indeholder et stof som virker som en gift på lusene, mens andre indeholder silikoneolie, fedtsyrer, plante- eller mineralske olier. de virker ikke som en gift på lusen, men “kvæler” den. Det er vigtigt, at du nøje følger brugsanvisningen for det produkt, du vælger at anvende. Du bør kontrollere, om lusene er væk dagen efter behandlingen. Er de væk en behandlingen lykkedes.

finder du levende lus dagen efter behandlingen, kan det skyldes fejlbehandling. Det kan skyldes, at;

  • Du har anvendt for lidt lusemiddel.
  • Du har givet kort behandlingstid.
  • Du har brugt for meget vand i håret.

– nylagte æg helt nede ved hovedbunden i nogle tilfælde kan overleve behandlingen. Hvis æggene klækker, vil der pludselig være lus igen.

Brug kun midler, der er beregnet til behandling af lus på mennesker.

Sådan kæmmer du en person med lus

Vær grundig når du kæmmer.

Fugt håret, kom balsam i, inden du reder det igennem. balsam får lusene til at sidde stille. Alternativt kan håret blot gøres vådt, inden det redes igennem.

Red det fugtige hår igennem med en tættekam far hovedbund til hårspids. Vælg om muligt en lys tættekam, så ses lusene lettest.

Rengør eller bank kammen af på et hvidt underlag efter hvert tag, så du kan se hvor mange lus der er redt ud.

Det anbefales at kæmme håret hver anden dag i 14 dage.

Finder du store lus i hovedbunden i dagene efter behandlingen, tyder det på et nyt angreb, og behandlingen skal startes forfra.

Er barnet ikke lusefrit efter to-tre behandlinger, anbefales det, at du kontakter lægen eller sundhedsplejersken.